Tuesday, May 29, 2007

《 福 佳 始 終 有 你 》 歌 詞 節 錄

《 福 佳 始 終 有 你 》 歌 詞 節 錄

「福佳始終有你」 影像版

http://plastichk.blogspot.com/2007/05/blog-post_1617.html

福 佳 始 終 有 你 ! ( 福 佳 始 終 有 你 ! ) 拍 馬 屁 聲 響 足 一 世 紀 普 選 偏 偏 冇 我 ? ( 普 選 偏 偏 冇 我 ? ) 八 萬 五 驚 喜 慘 於 去 死   當 底 褲 ! 當 絲 襪 ! 當 胸 圍 ! 傲 慢 冷 嘲 各 種 氣   不 捨 不 棄   陪 笑 了 不 起   福 佳 始 終 有 你 !   坦 克 碌 豬 靠 你 ! ( 國 ︰ 毛 主 席 在 這 ) 拍 馬 屁 聲 響 足 一 世 紀 ( 玩 謝 你 Yeah ) 普 選 偏 偏 冇 我 ? ( 國 ︰ Anson Chan 在 哪 ? ) 八 百 個 選 委 選 一 世 紀 三 謝 禮   拜 天 地   葬 天 地 傲 慢 冷 嘲 各 種 氣   不 捨 不 棄   陪 笑 了 不 起   福 佳 始 終 有 你 !

填 詞 人 : 林 忌

2 comments:

Anonymous said...

[url=http://levitranowdirect.com/#kekpp]buy levitra[/url] - order levitra , http://levitranowdirect.com/#mueej levitra 20 mg

Anonymous said...

[url=http://viagraboutiqueone.com/#rnlub]cheap generic viagra[/url] - cheap generic viagra , http://viagraboutiqueone.com/#yrrsg viagra online