Sunday, April 15, 2007

吾 講 得 笑 : 點 解 要 娶 佢 ?

育 界 高 官 羅 太 重 視 子 女 育 , 好 緊 張 囝 囝 讀 書 成 績 , 唔 想 衰 畀 人 睇 也 。 不 過 佢 囝 囝 科 科 成 績 都 緊 , 羅 太 終 日 鬧 仔 希 望 佢 生 性 , 有 日 鬧 到 口 唇 爆 坼 , 終 於 停 停 。 爸 爸 羅 生 係 慈 父 , 呵 番 個 仔 , 「 阿 仔 , 媽 咪 鬧 你 陣 , 你 心 面 諗 緊 乜 ? 」 囝 囝 用 哀 怨 眼 神 望 住 爸 爸 : 「 我 諗 緊 點 解 你 要 娶 佢 呀 ? 」 羅 生 無 名 火 起 , 「 咪 又 係 因 為 你 ! 衰 仔 ! 」

1 comment:

Anonymous said...

order tramadol online without prescription tramadol 50mg what are they for - tramadol hcl naproxen